Novi Klošter

Novi Klošter je nekdanji dominikanski samostan, ki ga je pozidal celjski grof Friderik II. Kar dvakrat so ga opustošili Turki, pozneje pa je bil prezidan v graščino, okolico pa so preuredili v park, kjer so posadili različna drevesa.

Zadnji lastnik pred drugo svetovno vojno je bil Oto Parin. Njegov sin Paul Parin zdravnik, kirurg, nevrolog in psihoanalitik živi v Švici in je objavil nad 50 znanstvenih sestavkov in tudi leposlovno delo "Zanesljiva znamenja spreminjajo", ki je prevedeno in med drugim opisuje mladost v Novem Kloštru in kulturnozgodovinske zanimivosti graščine.

Tukaj je bil tudi začetek osnovne šole na Polzeli.