Grad Komenda

Grad leži na vzpetini sredi Polzele, ki se omenja že leta 1149.

Grad je v kasnejših dobah doživel sicer različno usodo, vendar predstavlja s svojo dominantno lego, stavbno zgodovinskimi značilnostmi ter stilnimi prvinami pomemben kulturni in zgodovinski spomenik.

Posebnost gradu je antični lev iz pohorskega marmorja, postavljen na stopniščno ograjo tik glavnega vhoda. Tu je nad stopnicami vzidana v steno tudi bronasta plaketa s portretom F. Prešerna. 

V Sloveniji so bile štiri postojanke Malteškega viteškega reda, komende: v Vipavi, Komendi na Gorenjskem, v Melju pri Mariboru in na Polzeli. Najbolj je ohranjena komenda na Polzeli.

ZKTŠ Polzela
Polzela 113
3313 Polzela