Pohodniške poti, Podčetrtek

Po brvi čez mejo, sprehajalna pot 1

Terme Olimia - Podčetrtek - grad Podčetrtek - Vebrov travnik - Gastrož  - Aqualuna - prehod prek brvi (mesto prehoda meje izven mejnega prehoda) - Harina Zlaka - Bojačno - sv. Martin - Špićak - domačija Masnec - sv. Ana - luka poljanska - Harina zlaka (maloobmejni prehod Harina Zlaka - Podčetrtek) - Terme Olimia.

Dolžina poti: 19 km

 

Vredno ogleda:

Muzej stare kmečke opreme, Trška cesta 46, Podčetrtek, +386 (0)3 810 92 56; obisk po najavi

Galerija Na Štepihu, Trška cesta 82, Podčetrtek, +386 (0)3 582 91 35; obisk po najavi

cerkev sv. Lovrenca, Župnišče v Podčetrtku, +386 (0)3 582 91 70

cerkev sv. Martina, Bojačno, Zagorska Sela

Arheološko najdbišče Špićak, Bojačno

cerkev sv. Ane, Poljana Sutlanska, Zagorska Sela 

 

Od cerkvice do cerkvice, sprehajalna pot 2

Terme Olimia - Podčetrtek - Marija na pesku - Imenska gorca - lovski dom - sv. Križ - Imeno (prehod meje prek meddržavnega prehoda Imeno - Miljana), dvorec Miljana - ribnik Rafka staroveški - sv. Ana - domačija Masnec - Poljana sutlanska - Bratkovec (prehod meje na prehodnem mestu Bratkovec - Zgornje Imeno) - Podčetrtek - Terme Olimia

Dolžina poti: 22 km

 

Vredno ogleda:

cerkev sv. Lovrenca, Župnišče v Podčetrtku, +386 (0)3 582 90 70

Galerija Na Štepihu, Trška cesta 82, Podčetrtek, +386 (0)3 582 91 35; obisk po najavi

Muzej stare kmečke opreme, Trška cesta 46, Podčetrtek, +386 (0)3 810 92 56; obisk po najavi

cerkev Device Marije na pesku

cerkev sv. Križ

baročni dvorec Miljana, Miljana, Zagorska Sela, +385 (0)49 552 009

cerkev sv. Ane, Poljana Sutlanska, Zagorska Sela

 

 

K Sveti Emi, sprehajalna pot 3

Terme Olimia - Sodna vas - sv. Ema - Vonarje - prehod prek jeza  bodočega Vonarskega jezera (mesto prehoda meje izven mejnega prehoda) - Harina Zlaka - prehod prek brvi (mesto prehoda meje izven mejnega prehoda) - Aqualuna - Terme Olimia

Dolžina poti: 10 km

 

Vredno ogleda:

cerkev sv. Eme, +386 (0)3 582 32 17

 

Pomembno!
Ne pozabite imeti s seboj turistične dovolilnice in osebnega dokumenta!

TIC Podčetrtek
Škofja gora 1
3254 Podčetrtek
KONTAKT
T:
+386 (0)3 810 90 13
F:
+386 (0)3 810 90 14
E:
I: