Kartuzija Jurklošter

Okrog leta 1170 je krški škof Henrik I. v kotlini doline Gračnice ustanovil Kartuzijo Jurklošter, eno od treh najstarejših srednjeevropskih kartuzij, nastalih na slovenskih tleh.

Od nekdanje mogočne samostanske stavbe in pozneje graščine se je do danes ohranil del obzidja s poznoromansko cerkvijo sv. Mavricija in obrambnim stolpom.

Nekdanja kartuzijanska cerkev s kamnitim zvonikom na lesenem ostrešju je eden izmed petih ključnih kulturnih spomenikov na Slovenskem, vključenih v mednarodni projekt Transromanica. Ob obisku kartuzije lahko obiskovalci spoznajo skrivnostni svet znotraj samostanskih zidov, izvejo, kam so se umaknili menihi pred nevarnostjo in kaj vse je skrivala njihova samostanska knjižnica ter prisluhnejo pripovedi o prepovedani ljubezni med bogatim plemičem Friderikom II. Celjskim in hčerjo preprostega viteza Veroniko Deseniško.

Ogledi: Od maja do oktobra ob nedeljah in praznikih od 14.00 do 17.00, za skupine po dogovoru.

Zavod ODON Jurklošter
Jurklošter 24
3273 Jurklošter