Pešpot Podsreda

Izjemnost, mikavnost in raznolikost narave in kulturne dediščine je redkokje prepletena na tako enkraten in neponovljiv način, kot je to v Podsredi in njeni okolici.

Možnosti za nepozabno doživljanje narave in številnih raznovrstnih kulturnih spomenikov so neizmerne. Pešpot Podsreda poteka v ožji in širši okolici trga Podsreda po starih, nekdaj živih poteh in stezah ter povezuje pomembne sestavine kulturne in naravne dediščine. Doživljanje pešpoti je splet cerkva, ohranjenih rek in potokov, mlinov, redkih rastišč, gradov, gozdov, pomembnih zgodovinskih osebnosti, zanimivih naravnih pojavov, legend, grap, preteklega življenja, starih sadovnjakov in domačih prebivalcev. Spoštovani popotnik, želimo ti sprehode, polne presenečenj, vtisov narave in bogate kulturne dediščine, raziskovalnih priložnosti, prijetnih srečevanj z domačini ter polno trenutkov užitkov in sprostitve.

Dolžina poti:
32 km

Osnovna trasa:
19 900 m
Trg Podsreda – grad Podsreda – rastišče bodeče lobodike – senik - Kolarjeva domačija – izvir Trebčice – Olimska gora – dolina Sušice – Gradišče – Kukovičičev mlin – Rožce – trg Podsreda

Odcepi:
trg Podsreda – Levstikov mlin 200 m
grajski ribnik - Florjanova kapela – Kosova domačija 2700 m
odcep v Loke – Loke 2500 m
senik – Javerškova domačija z apnenico in Nežino hišo – Kolarjeva domačija 2000 m
Kolarjeva domačija – gostišče Trebče 150 m
Stojišče pri informacijski tabli izvira Trebčice – izvir 100 m
Dolina Sušice – Trebče 1800 m
zapuščena kmetija Kodrin – Stare Svete gore 850 m
most čez Bistrico – Stare Svete gore – dolina Sušice 2200 m

Število vsebinskih točk:
64
Začetek poti:
trg Podsreda, ki je naselbinski kulturni spomenik
Potreben čas za ogled:
2-3 dni
Vodnik:
Vodnik po pešpoti Podsreda (135 strani, na voljo je tudi zgibanka) lahko dobite na upravi Kozjanskega parka, Podsreda 45, Podsreda

 

Kozjanski park
Podsreda 45
3257 Podsreda