Učna pot Vetrnik

Suhi travniki so vrstno izredno bogati - v višku sezone lahko naštejemo več kot 50 rastlinskih vrst na kvadratni meter. Posebne omembe so vredne številne redke in ogrožene orhideje. Tu je še izredno veliko metuljev, mrežekrilcev, hroščev in ostalih živali. Skratka - gre za izredno vitalen, nepogrešljiv, a žal vse redkejši sestavni del tradicionalne slovenske kulturne krajine, ki ga danes razpoznavamo in vrednotimo tudi kot izjemen življenjski prostor. Kaj so njegove temeljne sestavine, kaj ga odlikuje in kaj ogroža - ter kaj bi ga lahko rešilo pred izginotjem: vse to so teme te poti, s katerimi se lahko pobliže seznani njen obiskovalec. Z vrha Vetrnika je lep razgled na Boč, trg Pilštanj in vzhodne obronke Bohorja.

Dožina poti:
1,4 km, krožna
Število vsebinskih točk:
10
Začetek poti:
na križišču pod domačijo Kukovičič na Vetrniku, dostop iz Kozjega po Bistrem grabnu mimo Zajčje gorce (za lažjo oriantacijo priporočamo uporabo zgibanke)
Potreben čas za ogled:
1 ura
Zgibanka in vodnik:
Učna pot Vetrnik, lahko dobite na upravi Kozjanskega parka, Podsreda 45,
Podsreda

Kozjanski park
Podsreda 45
3257 Podsreda