Geološka učna pot Rudnica - Virštanj

Pot poteka v severnem delu Kozjanskega parka, okoli naselja Olimje.

Trasa geološke poti poteka po relativno majhnem območju Kozjanskega parka, vendar je pestrost geološke zgradbe povsem primerna za predstavitev celotnega geološkega razvoja in geološke zgradbe Kozjanskega. Tu so tudi druge naravne vrednote (dolina Olimskega potoka, lipa v Olimju) in kulturna dediščina (cerkev Marijino Vnebovzetje v Olimju, samostan Olimje, cerkev Sv. Andreja v Olimju, cerkev Devica Marija na Pesku, Počivavškov kozolec v Slakah in arheološko najdišče na Rudnici). Pešpot z lepimi razglednimi točkami, s katerih se vidi večji del Kozjanskega parka, je primerna za vsakega obiskovalca s povprečnimi fizičnimi sposobnostmi. Poteka po gozdnih stezah, kolovozih in delno po lokalnih cestah z redkim prometom.

Dožina poti:
10 km
Število vsebinskih točk:
21
Začetek poti:
Slake pri Olimju, pri opuščenem rudniškem rovu
Potreben čas za ogled:
4 do 6 ur, možni so trije delni krožno obhodi,
ki trajajo 1 do 2 uri
Vodnik:
Po geološki učni poti na Rudnico in Virštanj (96 strani, na voljo je tudi zloženka), lahko dobite na upravi Kozjanskega parka, Podsreda 45, Podsreda, v Turističnem informacijskem centru v Podčetrtku, v Termah Olimia in v Narodni galeriji v Ljubljani.

Kozjanski park
Podsreda 45
3257 Podsreda