Kozjanski park

Kozjanski park je območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka.

Kozjansko je pokrajina, katere meje niso natančno definirane. S tem imenom pojmujemo območje južno od Voglajne, zahodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja. Kozjanski park obsega območje, na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu pa preko Vetrnika in Orlice prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje. Za območje je značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino ob Sotli. Med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja je vinogradniško terciarno gričevje. Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave, kjer je človekov vpliv večji, vendar pa uravnotežen z naravo.

V Kozjanskem parku se odvijajo pestri programi prireditev, izvajajo se šolski programi, na ogled pa številne naravne in kulturne znamenitosti.

Kozjanski park
Podsreda 45
3257 Podsreda
KONTAKT
T:
+386 3 800 71 00
F:
+386 3 800 71 08
E: