Lurška jama

Lurška jama leži približno 250 m južno od cerkve sv. Marije v Zagorju.

Po 19 m visokim spodmolom iz peščenjaka je urejen manjši oltar, desno je tudi izvir zdravilne vode. V steni spodmola je niša (oltarno prizorišče), kamor so ob religioznih obredih in romanjih postavili kipec Lurške Marije. Oltar sta dopolnjevala še kipa Bernardke in svetnika.

Izvir zdravilne vode je bil verjetno poznan in obiskovan že v preteklosti. Danes sta oltar in celotna jama obnovljena in primerna za različne prireditve, ki polnijo avditorij akustičnega ambienta.