Kozje

Naselje Kozje se omenja že leta 1016 kot dvor s 30 kmetijami. Na sredini 19. stoletja je  postalo sedež sodnega in davčnega okraja, kjer sta cvetela tudi  obrt in gostinstvo.

V starem trškem jedru je veliko arhitekturne dediščine, tako stanovanjskih, kot gospodarskih objektov ter cerkev sv. Eme in župnijska Marijina cerkev.