Trg Pilštanj

Starodavno naselje ima obliko pravokotnega trga z vodnjakom na sredini. V trgu je ohranjenih nekaj arhitekturno zanimivih zgradb iz 19. stoletja, ki imajo značilne zaključene klasicistične portale. Kot trg se omenja že leta 1404. Zanimivost trga predstavlja ohranjeni pranger kot simbol sodstva .