Hiša kulturne dediščine – Zbirka Polenek

Nekdanjem gospodarskem poslopju Term Dobrna - topliškem kozolcu - je urejena pestra zbirka predmetov, ob katerih se nam pred očmi odvijejo prizori iz življenja in dela naših prednikov.

Razstavljena so orodja domačih obrti, kot so čevljarstvo, krojaštvo, mlinarstvo, krovstvo, žganje - kuha, kovaštvo, čebelarstvo in drugo. Za nekaj trenutkov se lahko preselimo v meščansko kuhinjo, črno kuhinjo, kmečko ˇhišo" z nabožnimi slikami, domačo kmečko izbo ali "štiblc".

 

Z zbirateljstvom se Jože Polenek, ukvarja že več kot 10 let in je v tem času zbral lepo število predmetov, resnično vrednih ogleda.

 

Odpiralni čas:

- petek: 15. ure - 17. ure,

- sobota: 15. ure - 17. ure,

- nedelja: 10. ure - 12. ure,

- po predhodnem dogovoru tudi poljubni termini.

Jože Polenek