Graščina - dvorec Dobrnica (Guetenek)

Ob poti proti Hudičevemu grabnu leži graščina Dobrnica, ki se je nekdaj imenovala Gutenek. Pozidali so jo verjetno v 17. stoletju. Imela je značaj dvorca, ki mu je pripadala tudi manjša posest. Njen prvi znani lastnik je bil leta 1650 Ehrenreich pl. Hohenwart, kasneje pa je menjala več lastnikov. V stavbi je nekoč bila urejena pivovarna, ki je bila ena najstarejših v Sloveniji. Danes so v stavbi stanovanja, ob njej pa ostanki nekdanjega parka.