Ledenica (Bierkeller)

Nedaleč stran od graščine Gutenek (dvorec Dobrna) proti Hudičevem grabnu se nahaja jama Ledenica, ki je služila za skladišče ledu za potrebe hlajenja piva iz pivovarne v graščini Dobrnica. Kasneje je služila za skladišče in hladilnico pijač. V zimskih mesecih so vanjo spravljali led, ki so ga dobivali v bližnjih ribnikih, ki se je v jami obdržal vse do konca poletja.