Dobje pri Planini

Občina Dobje leži v hriboviti pokrajini, ki sega v predalpski svet in sega v osrčje Kozjanske pokrajine.

Na severu, vzhodu in jugu meji z Občino Šentjur, na zahodu pa z občino Laško. Na južni strani se razprostira masiv Bohorja, na zahodu pa Lisca s pogorjem Voluške gore.
V občini je glavna gospodarska panoga kmetijstvo, poleg tega pa imamo eno večje in večje število manjših podjetij. Prizadevamo si povečati turistično ponudbo kraja. Obiskovalcem priporočamo ogled tipične Kozjanske domačije.