Gozdna učna pot Mestni gozd

Mestni gozd predstavlja območje ohranjenih gozdnih sestojev na južnem obrobju mesta Celje. Na dobrih 100 hektarih strnjenih gozdov je urejeno in opremljeno omrežje 12 gozdnih poti s skupno dolžino 14 kilometrov.

Zaradi svoje bližine in dostopnosti ter nenavadne pestrosti in ohranjenosti je Mestni gozd odličen prostor tudi za izobraževanje o naravnih ekosistemih in osnovah trajnostnega razvoja.

Z vsebinsko različnimi programi, prilagojenimi starostnim skupinam otrok, učencem in dijakom gozdarji ponujajo strokoven pristop v skladu z načeli gozdne pedagogike, ki ga z izkušnjami z vodenj številnih šolskih skupin v Mestnem gozdu razvijajo v zadnjem desetletju. Skozi program, ki temelji predvsem na spodbujanju doživljanja narave, sta predstavljena raznolikost in delovanje gozdnega ekosistema, njegova primerjava z ekosistemi mesta, parka in travnika, številne koristne vloge gozdov ter trajnosten način rabe gozdnih dobrin. Na potepu skozi gozdno divjino se lahko občuti prvinskost najbolj razvitega kopenskega ekosistema.

Dolžina poti: 12 poti s skupno dolžino 14 km

Potreben čas za ogled: 1 ura 30 min

Dostop:
Vstopna mesta so v neposredni bližini središča mesta v Mestnem parku, pri Meškovem studencu, na koncu mostu čez Savinjo (Čopova ulica), pri Petričku, pri Heraklejevemu svetišču in pri gostilni Belaj na Polulah. 

Zavod za gozdove RS, Krajevna enota Celje
Ljubljanska cesta 13
3501 Celje