Gozdna učna pot Celjska koča

Gozdna učna pot  poteka v neposredni bližini priljubljene izletniške točke na Celjski koči.

Učno pot sestavljata dva vsebinska sklopa: v parku gozdnih dreves pod kočo so na poseben način predstavljene drevesne vrste naših gozdov, ob krožni poti, ki se vzpne na razgledni greben, pa obiskovalce nagovarja devet vsebinskih točk.

Med drugim je prostorsko predstavljen stoletni razvojni krog gozda, primerjava gozdnate pokrajine z računalniško izdelano simulacijo razvoja iste pokrajine brez gozda, sodobno sonaravno ravnanje z gozdovi, pa tudi pretekle napake pri snovanju smrekovih monokultur, ki jih plačujemo še danes. Rdeča nit poti je spodbujanje obiskovalcev k razmisleku o lastnem odnosu do gozdov. 

Število vsebinskih točk: 10

Dolžina poti: 1,9 km

Potreben čas za ogled: 1 ura 30 min

Dostop:

Vstopno mesto je pri hotelu Celjska koča, kamor pridemo iz Celja po cesti mimo Zagrada in Pečovnika (9,5 km) ali mimo Štor in Svetine (12 km).

Zavod za gozdove RS, Krajevna enota Celje
Ljubljanska cesta 13
3501 Celje