Ekosistemska učna pot Šmartinsko jezero

Učna pot se nahaja ob obali Šmartinskega jezera pri Celju. Njeno vsebinsko pestrost predstavlja kulturna krajina z raznolikostjo prirejenih in naravnih ekosistemov.     

Obiskovalci ekosistemske učne poti lahko primerjalno spoznavajo značilnosti ekosistemov kulturne krajine Šmartinskega jezera. Pri predstavitvah so ekosistemi ločeni na naravne (gozd, vrbina, potok, močvirje, gozdni rob, gozdna zaplata) in na antropogeno pogojene (umetno jezero, suhi in mokri travnik, senožetni sadovnjak, njiva in drstišče). Dodatno so s slikami predstavljene značilne vodne in obrežne rastline ter živali, med njimi ribe, dvoživke in ptice.

Št. vsebinskih točk: 15

Dolžina poti: 2 km

Potreben čas za ogled: 45 min

Dostop:

Iz Celja proti severu mimo naselja Lokrovec do Šmartinskega jezera (3 km). Avtocestni izvoz Celje-center ali Celje-zahod. Parkirišče je urejeno.

Zavod za gozdove RS, Krajevna enota Celje
Ljubljanska cesta 13
3501 Celje

Vojnik