Ljudska posojilnica

Ljudska posojilnica je najpomembnejši objekt v Celju iz obdobja med obema svetovnima vojnama.

Zgradili so jo v letih 1928–1929 po načrtih znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika in njegovega učenca Vinka Lenarčiča. Glavni vhod na vogalu Stanetove in Prešernove ulice je poudarjen s stebriščnimi balkoni, nad njimi se dviga Kristus na križu.

V traktu ob Stanetovi ulici vključuje prireditveno dvorano, v kateri že od leta 1936 deluje kino Metropol.

 

TIC Celje
Krekov trg 3
3000 Celje
KONTAKT
T:
+386 (0)3 428 79 36, +386 (0)31 610 537
F:
+386 (0)3 428 79 31
E:
I: