Gostilna Slovenija

Od konca septembra leta 2011 so posamezne, strokovno preverjene gostilne označene z enotnimi gostilniškimi izveski in tablami, z razpoznavnim znakom nove blagovne znamke Gostilna Slovenija. Seveda le tiste, ki ustrezajo pravilom, merilom in kriterijem za pridobitev tega znaka in znamke.

Tako morajo izpolnjevati pogoje na področju zunanje in notranje ureditve lokalov, v ponudbi prevladujejo hišne, lokalne in regionalne jedi, seveda tudi ustrezna živila in živilski proizvodi lokalnih pridelovalcev, živila z zaščitenim geografskim poreklom, biološko pridelana živila, ustrezna glasbena kulisa, načini strežbe in vrsta drugih sestavin, ki sooblikujejo upravičenost do uporabe blagovne znamke in znaka Gostilna Slovenija.

V Celju sta znak Gostilna Slovenija prejeli:

- Gostilna Francl

- Gostilna Matjaž