Trg Braslovče

Trg Braslovče je zagotovo ena od posebnosti spodnjesavinjske pokrajine.

Braslovče se kot kraj v pisnih virih skupaj s faro prvič omenjajo leta 1140. Trške pravice sta Braslovčam podelila grofa   Herman I. Celjski in Viljem Celjski leta 1360. Braslovče so imele običajne trške pravice in poleg poljedelske razvito tudi obrtno dejavnost.

Najznamenitejši stavbi v Braslovčah sta cerkev Marije Vnebovzete in dvorec Legant

Točen nastanek Leganta in namen njegove izgradnje ni natančno potrjen. Po ohranjenem napisu "pozdravljena straža" nad vhodom v stavbo, lahko sklepamo, da je Legant nekoč imel stražarsko - vojaško funkcijo. Zagotovo pa je imel Legant vsaj od druge polovice 14. stoletja vlogo trške upravne stavbe, saj je imel v njem sedež trški sodnik.

TURISTIČNO DRUŠTVO BRASLOVČE
BRASLOVČE 22
3314 BRASLOVČE
KONTAKT
T:
+386 31 896 938