Ribolov

Ribolov

Ribolov je u Deželi Celjskoj vrlo raširena aktivnost i moguć je na gotovo na svim jezerima u destinaciji, kao i na nekim rijekama kao što je rijeka Savinja u Celju.

 

Različiti oblici ribolova (noćni, dnevni, ispust…) na raspolaganju su na Šmartinskom jezeru kod Celja, ribnjacima Preserje i u Braslovškom jezeru, ribnjacima antropogenoga nastanka u Dobrni, potok Gračnica i ribnjacima u Marofu u Laškom, rijeka Sutla s Mestinjščicom, te ribnjak u Vonaru u Podčetrtku. Turistički ribnjak Druškovič nudi sportski ribolov, također i ribnjak Žabnik u Rogatecu, u Slov. Konjicama je ribolov moguć na ribnjaku Jernejček, Šentjur nudi mogućnost ribolova na Slivniškom jezeru i na rijeci Voglajni.U Zrečama ja na raspolaganju Zreško jezero i ribnjak Stranice te ribnjak Steska u Žalcu.