Kampovi

Kampovi

U destinaciji se nalaze tri kampa i to sva tri kampa u mjestu Prebold (Kamp Park, Dolina i Prebold – Gaj).

Postižu standard dvije, odn. tri zvjezdice. Nalaze se u prirodi uz rijeku Savinju i nude brojne mogućnosti za opuštanje i odmor.