Ekološko imanje Anton Zdolšek

pšenica, kukuruz, krumpir, crvena i žuta mrkva, kiseli kupus i repa, grožđe, goveda, svinje, kokoši i jaja

Ekološka kmetija Anton Zdolšek
Slatina pri Ponikvi 26
3232 Ponikva

Polzela

Šmarje pri Jelšah