Pješačenje po Žalcu i okolici

Ekološka edukativna staza Reka Ložnica s poplavnim područjem

Područje uz rijeku Ložnicu jedno je od rijetkih još sačuvanih područja u Donjoj Savinjskoj dolini koje još nije u cijelosti povrgnuto intenzivnom poljodjelstvu. Ložnica ondje vijuga u svojem prirodnom toku te povremeno poplavljuje okolne livade. Za područje su karakteristične međice, pojasevi drveća i grmlja koji i danas međusobno dijele parcele. Još su vidljivi ostaci nizinskih šuma s velikim udjelom hrasta lužnjaka. Uz rijeku su većinom prisutne više ili manje mokre livade, a nešto dalje od rijeke su na suhim tlima prisutne i pojedine njive. Sela su odmaknuta od vodotoka, nekako na granici visoke vode. Očuvanost područja doprinosi i velikoj biotičkoj raznolikosti. Bitna je ponajprije raznolikost biljaka, životinja i habitatnih tipova vezanih na mokre livade, rijeku i međice.

Ekološka edukativna staza Vrbje

Ekološka edukativna staza pruža se oko jezera i dugačka je približno 3 km. Staza je označena pločama na kojima je glava ćubastog gnjurca koji vodi i usmjerava cijelom stazom. Uz stazu  su i zanimljive informativne ploče na kojima su predstavljena bitna obilježja prostora. Staza vijuga po području između Savinje i Struge gdje su se sačuvala zanimljiva staništa kao što su ostaci poplavne šume, međice s livadama, rijeka s šljunčanim obalama i naravno ribnjak. Navedena staništa u dolini su rijetka ili ih uopće više nema. Staza se u cijelosti nalazi u ravničarskom dijelu i bez poteškoća je dostupna svim dobnim skupinama u svim godišnjim dobima.

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec
KONTAKT
T:
+386 (0)3 710 04 34
F:
+386 (0)3 712 12 62
E:
I: