Crkva Svetog Juraja u Taboru

Crkva Sv. Juraja u Taboru prvi puta se spominje 1391. godine, a krajem 15. stoljeća postala je tabor, kada su postavljene visoke obrambene zidine, čiji se tragovi vide još i danas. Crkva je obnovljena u renesansnom stilu. Ornamentima su je oslikali Talijani Osvaldo Bierti i njegov rođak Giacomo Brolo.