Pješačke staze

  • Šentjur – Rifnik (1 sat)
  • Šentjur – Resevna (1,5 sata)
  • Šentjur – Rifnik – Resevna - Šentjur (3-4 sata)
  • Dobrina – Žusem – Dobrina (1 sat)
  • Planina – Bohor – Planina (2 sata)
  • Dramlje – sv. Uršula (30 min.)
  • Planina – vidikovac sv. Križ (20 min.)

TIC Šentjur
Ulica skladateljev Ipavcev 17
3230 Šentjur

Šentjur