Prašuma na Donačkoj gori

Posebna znamenitost Donačke gore je 27 hektara velik prirodni rezervat koji je 1965. godine zaštićen kao prašuma. U Sloveniji se nalaze samo tri zaštićene bukove prašume s karakteristikama prašume. Na zapadnom dijelu nalazi se uređena planinarska staza od planinarskog doma do grebena gore. Donačka gora poznata je i po biljnim vrstama koje ne postoje nigdje drugdje. Na stijenama i policama sunčane strane nalazi se jedino nalazište juvanove čuvarkuće u Sloveniji. Budući da se izdužena Donačka gora proteže od istoka prema zapadu, podijeljena je na topliji, sunčani južni dio i hladniji sjenovit sjeverni dio. Tako na sjevernoj strani prevladavaju hladne alpske biljke koje trebaju manje topline i više vlage primjerice, paprat jelenov jezik, smreka, pokrivačice tla, planinska zanovijet i mnoge druge biljke. Na južnoj strani vrlo dobro uspijevaju termofilne biljke poput pravog kestena i hrasta cera. Karakteristična je visinska slojevitost vegetacije.

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 0(3) 810 72 86
F:
+386 (0)3 810 72 87
E:
I: