Vinsko turistička cesta u općini Rogatec

Glavni dio vinske ceste koji prolazi kroz razvijeno vinogradarsko područje predstavlja povezanost između susjednih općina (Rogaška Slatina i Majšperk), uključuje naselja: Rogaška Slatina (Cerovec) - Tlake - Lehno - Rogatec - Žetale. Sporedna cesta (putevi) koji se nadovezuju na glavnu cestu idu u smjeru: Rogatec - Trška gorca, Lehno - Donačka gora (Planinarski dom), Lehno - Rogatec (Muzej na otvorenom, dvorac Strmol). Osim domaće proizvodnje  povrća, voća, vina, cvijeća, proizvoda domaće i umjetničke obrti, vinska cesta također nudi kulturne i etnografske zanimljivosti (Muzej na otvorenom Rogatec, dvorac Strmol  sa crnom kuhinjom i vinotekom, trg Rogatec).

Nositelji vinsko-turističkih cesta:

Završki Zdravko, Donačka Gora 10 a, 3252 Rogatec, prodaja jagoda i povrća, +386 (0)3 582 76 70

Poharc Anton, Tlake 12, 3252 Rogatec, prodaja jabuka, +386 (0)3 582 71 18

Kitak Anton, Tlake 2 a, 3252 Rogatec, prodaja jabuka, tel: +386 (0)3 582 71 15

Kitak Srećko, Donačka Gora 5, 3252 Rogatec, prodaja vina, +386 (0)3 582 73 68

Klemenčič Terezija, Maistrova ulica 4, 3252 Rogatec, domaća i umjetnička obrt: pletenje od pruća, izrada ukrasa od medenog tijesta, +386 (0)31 607 610

Antolinc Vida, Log 52, 3252 Rogatec,: domaća i umjetnička obrt, pletenje od pruća, +386 (0)3  582 60 52 (položaj nositelja je izvan vinske turističke ceste)

Krušič Anica, Tlake 26, Rogatec,: domaća i umjetnička obrt, pletenica i ukrasi od tijesta

Bukšek Anton, Ptujska cesta 14, Rogatec: prodaja meda

Hortikultura, Mikolič Marija s.p., Trške gorce 4, 3252 Rogatec, +386 (0)3 810 71 60

Mesnice Žerak, d.o.o. Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 26 70

Muzej na otvorenom Rogatec, Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec, +386 (0)3 818 62 00

Planinarski dom, Rudijev dom, Donačka Gora 32 a, 3252 Rogatec, +386 (0)3 582 79 79

Općina Rogatec dio je Obsotelja i Kozjanskog, što pripada u Posavsku vinogradarsku regiju (u Šmarsko-Virštanjsku regiju, u nacionalni projekt vinske ceste Slovenije koji se zove VTC 10).

TIC Rogatec
Trg 22
3252 Rogatec
KONTAKT
T:
+386 3 810 72 86, +386 51 322 287
F:
+386 3 810 72 87
E:
I: