Lječilišni park

Lječilišni park srce je vedute Rogaške Slatine, znamenitost koja je u više od dva stoljeća doživjela niz promjena. Park su savjesno počeli uređivati već u 19. stoljeću. Središnji je dio doživio glavnu obnovu u drugoj polovici 19. stoljeća, kada je podijeljen na 4 polja s prekrasnim cvjetnjacima. Danas je njegova posebnost sjenoviti drvored divljeg kestena i bijelog javora.

Općina Rogaška Slatina je u suradnji sa vlasnikom parka 2011. godine park u potpunosti obnovila. Lječilišni park Rogaške Slatine je zaštićeni spomenik kulture.

Rogaška Slatina