Crkva sv. Pavla

Prvi zapisi sežu u sredinu 14. stoljeća.

Za vrijeme turskih prodora zaštitili su ju zidinama koje su kasnije srušili. Sadašnja crkva po svojoj je prilici već treća po redu. U neoromaničkom stilu bila je sagrađena 1898. godine. U sjeverni vanjski zid uzidan je ranokršćanski nadgrobni spomenik s likom koji oplakuje celjskoga biskupa iz šestoga stoljeća. Do 1822. godine oko crkve je bilo groblje.