Ribnjak na Marofu

Pecanje na rijeci Savinji, potoku Gračnica i na ribnjacima na Marofu. Više informacija i mogućnost kupnje dozvola.

Ribiška družina Laško
Trubarjeva ulica 3
3270 Laško