Trgovište Pilštanj

Starodavno naselje ima oblik pravokutnoga trga s bunarom na sredini. Na trgu je sačuvano nekoliko arhitektonski  zanimljivih zgrada iz 19. stoljeća koje imaju karakteristične zatvorene klasicističke portale. Kao trgovište spominje se već od 1404. godine. Zanimljivost trga predstavlja očuvani stup srama kao simbol sudstva.

Polzela

Šmarje pri Jelšah