Dvorsko imanje - palača Dobrnica (Guetenek)

Kraj puta prema Hudičevom grabnu leži palača Dobrnica koja se nekada nazivala Gutenek. Zazidali su ju vjerojatno u 17. stoljeću. Imala je karakter palače uz koju je pripadalo i manje imanje. Njezin prvi vlasnik je 1650. godina bio  Ehrenreich pl. Hohenwart, a kasnije je mijenjala više vlasnika. U zgradi je nekoć bila uređena pivovara koja je bila jedna od najstarijih u Sloveniji. Danas su u zgradi stanovi, a uz nju ostaci nekadašnjeg parka.