Ekosistemska edukativna staza Šmartinsko jezero

Edukativna staza nalazi se uz obalu Šmartinskoga jezera kod Celja. Njezinu sadržajnu raznovrsnost predstavlja kulturna pokrajina s raznolikošću priređenih ih prirodnih ekosistema.     

Posjetitelji ekosistemske edukacijske staze mogu komparativno upoznavati obilježja ekosistema kulturne pokrajine Šmartinskoga jezera. U predstavljanjima su ekosistemi razdvojeni na prirodne (šuma, vrbik, potok, močvara, rub šume, šumski otoci) i na antropogeno uvjetovane (umjetno jezero, suha i mokra livada, zatravljeni voćnjak, njiva i mrjestilište). Dodatno su slikama predstavljene karakteristične vodene i obalne biljke i životinje, među njima ribe, vodozemci i ptice.

Br. sadržajnih točaka: 15
Dužina staze: 2 km
Potrebno vrijeme za razgled: 45 min
 

Pristup:
Iz Celja prema sjeveru pored naselja Lokrovec do Šmartinskoga jezera (3 km). Izlaz iz autoceste Celje-centar ili Celje-zapad. Parkiralište je uređeno.

Zavod za gozdove RS, Krajevna enota Celje
Ljubljanska cesta 13
3501 Celje

Celje

Rogaška Slatina

Šentjur

Zreče