Cycling Trails in the Lower Savinja Valley

Cycling trail 15
The trail is around 14 km long. Route: Tabor – Loke – Črni Vrh – Ločica – Vransko. It is categorised as medium difficult.
 
Cycling trail 16
This is a difficult, 26-km-long trail. Route: Vransko –Tešova – Čreta – Dobrovlje – M. Braslovče – Preserje – Braslovče – Lake Braslovče. 
 
CIRCULAR CYCLING CONNECTION IN THE LOWER SAVINJA VALLEY
The route is approximately 50 km long. Route: Žalec – Vrbje – Sp. Roje – Šešče – Sv. Lovrenc – Dolenja Vas – Kaplja Vas – Grajska Vas – Tabor – Čeplje – Vransko – Prekopa – Šmartno – Sp. Podvrh – Žovnek – Sp. Gorče – Rakovlje – Parižlje – Polzela – Založe – Grušovlje – Podlog – Gotovlje – Žalec.

TIC Žalec
Šlandrov trg 25
3310 Žalec
KONTAKT
T:
+386 (0)3 710 04 34
F:
+386 (0)3 712 12 62
E:
I:

Celje

Žalec

Rogaška Slatina

Šentjur

Zreče