Eco-Museum of Hop-Growing and the Brewing Industry

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije
Ul. žalskega tabora 2
3331 Žalec

Celje

Žalec

Rogaška Slatina

Šentjur

Zreče