Room of Dr. Franc Ksaver Lukman (Mak Farm)

The Mak Farm includes a room of Dr. Franc Ksaver Lukman, Slovenian teologist and patrologist.
Contact:
Mak Farm
Tel.: +386 41 794 199

Občina Tabor
Tabor 21
3304 Tabor
KONTAKT
T:
+386 (0)3 705 70 80

Celje

Žalec

Rogaška Slatina

Šentjur

Zreče