Šmid Wine Celler

Vinotoč Šmid Franc Podkrajšek
Okrog 8
3232 Ponikva

Celje

Žalec

Rogaška Slatina

Šentjur

Zreče