Kovše-Kočnik Tourist Farm***

Ivan Kovše
Resnik 33
3214 Zreče

Celje

Žalec

Rogaška Slatina

Šentjur

Zreče