Polzela

Polzela

Opština Polzela osnovana je 1998. godine. Obuhvata 3.390 ha površine i ima 5.569 stanovnika u osam naselja.

Polzela je sa svojim užim gravitacionim zaleđem zauzimala važan geografski položaj još u prošlosti, što joj je omogućavao njen položaj pored drumske raskrsnice koja povezuje puteve iz zapadnih delova celjske kotline sa Šaleškom i Gornjom Savinjskom dolinom. U opštini je preovlađujuća poljoprivredna delatnost, a razvija se i turizam.

Internet stranica opštine 

Zavod za kulturo, turizem in šport Polzela
Polzela 113
3313 Polzela

KONTAKT
T:
+386 (0)3 703 32 28
E:
I: