Kampovi

Kampovi

Na destinaciji se nalaze tri kampa, i to sva tri u mestu Prebold (Kamp Park, Dolina i Prebold – Gaj).

Oni ispunjavaju standard dve odn. tri zvezdice. Nalaze se u prirodi uz reku Savinju i nude brojne mogućnosti za opuštanje i odmor.