Veleposednička kuća Socka

Veleposednička kuća Socka iz 15. veka nalazi se u zaseoku Socka. Kompleks čini više samostalnih zgrada sa unutrašnjim dvorištem. Pored njega se nalazi park koji predstavlja primer klasicističkog koncepta iz druge polovine 19. veka sa elementima egzotizma.