Dobje

Dobje

Opština Dobje nalazi se u brdovitoj oblasti koja ulazi u predalpski svet i zadire u srce Kozjanske pokrajine.

Na severu, istoku i jugu graniči se sa Opštinom Šentjur, a na zapadu sa opštinom Laško. Na južnoj strani prostire se masiv Bohora, a na zapadu Lisca sa planinama Voluške gore.

U opštini glavna privredna delatnost je poljoprivreda, a osim toga imamo jedno veće i veći broj manjih preduzeća. Trudimo se da poboljšamo turističku ponudu mesta. Posetiocima preporučujemo posetu tipičnom Kozjanskom domaćinstvu.

Občina Dobje
Dobje pri Planini 26
3224 Dobje pri Planini

KONTAKT
T:
+386 (0)3 746 60 34
E:
I: