Vransko

Vransko

Površina občine znaša 53,3 km² in vključuje 16 naselij.

Leži na jugozahodnem obrobju Spodnje Savinjske doline. Obdajajo jo Dobroveljska planota, Posavsko hribovje ter sosednji zaselki. Območje je pretežno ruralnega značaja, razvija pa se tudi na področju turizma saj se v občini nahajajo tako kulturne kot tudi naravne znamenitosti.

Spletna stran občine

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
Vransko 134
3305 Vransko

KONTAKT
T:
+386 (0)3 703 12 11
E:
I: