Štore

Štore

Občina Štore se razprostira na 28,1 km2 in je pretežno gričevnatega značaja.

V 12 naseljih živi približno 4.144 prebivalcev. Upravno središče občine je v naselju Štore, ki je razdeljeno na dva dela: industrijski del, kjer je v preteklosti delovala Železarna Štore in na stanovanjski del.  Industrijsko središče Štor se je v zadnjih letih močno razširilo, saj sta nastali dve novi obrtni coni.  Prebivalci občine večinoma dnevno migrirajo na delo v Štore ali v sosednje občine, nekaj pa se jih preživlja tudi s kmetijstvom.  Zelo značilne in poznane pa so tudi nekatere domače obrti, ki so se ohranile vse do danes: oglarstvo, lončarstvo in kovaštvo.

Spletna stran občine

Občina Štore
Cesta XIV. divizije 15
3220 Štore

KONTAKT
T:
+386 (0)3 780 38 40
F:
+386 (0)3 780 38 50
E:
I: