Braslovče

Braslovče

Občina Braslovče po površini meri 55 km2. V 22 naseljih živi 5.378 prebivalcev.

Braslovče so že v času Celjskih grofov dobile trške pravice in svoj grb. Pridobitev teh pravic je poleg ugodne trgovske lege vsekakor pospešil takratni razvoj Braslovč. Braslovče so bile v preteklosti zelo znane po obrtništvu in trgovini. Z uvedbo hmelja kot intenzivne kmetijske panoge pa je tudi Savinjska dolina doživela močan razcvet in napredek. Nadaljnji program razvoja predvideva intenzivnejši razvoj turizma in obrtno - storitvene dejavnosti.

Atrakcijo občine predstavlja grad Žovnek, ki je sicer razvalina, je pa ponos in temelj razvoja turistične in kulturne ponudbe občine. 

* Vir: Stat.urad RS na dan 31.5.2012

ZIKŠT 3 jezera
Braslovče 22
3314 Braslovče

KONTAKT
T:
+386 (0)3 703 84 00, 040 788 253
F:
+386 (0)3 703 84 10
E:
I: