O projektu

O projektu

V letu 2010 je Ministrstvo za gospodarstvo spodbudilo razvoj destinacijskih organizacij v Sloveniji z razpisom za »sofinanciranje izvedbenih aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij« na podlagi katerega smo tudi v Savinjski regiji pridobili priložnost za organizirano in načrtovano skupno promocijo turistične ponudbe.

Naziv operacije: Regionalna destinacijska organizacija (RDO) DEŽELA CELJSKA.

Naziv opravičenca: ZAVOD CELEIA CELJE

Datum začetka in konca operacije: 3.3.2011 - 15.10.2013

Višina EU sredstev sofinanciranja operacije: 392.907,40 €.

Vrednost celotnega projekta: 800.000,00 €.

 

Na območju 21ih občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Prebold, Polzela, Rogaška Slatina, Rogatec,Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) se turistična ponudba združuje pod nazivom Regionalna destinacijska organizacija (RDO) DEŽELA CELJSKA, management destinacije pa je zaupan Zavodu za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje (v nadaljevanju ZCC), za njega mag. Milena Čeko Pungartnik.

Pri projektu aktivno sodelujejo tudi razvojni partnerji – Razvojna agencija Savinja, Zavod za turizem, šport in kulturo Žalec, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Kozjansko, Medobčinski urad Slovenske Konjice, Razvojna agencija savinjske regije kot tudi vsi Turistično informacijski centri in Lokalne turistične organizacije na območju destinacije (TIC Celje, TIC Stari grad, STIK Laško, ZTŠK Dobrna, GIZ Podčetrtek, TIC Slovenske Konjice, LTO Zreče, Javni zavod za turizem Rog. Slatina in TIC Šentjur).

 

Kontakt:

Zavod Celeia Celje

Krekov trg 3

3000 Celje

Tel: + 386 3 428  79 36

Fax: + 38 6 3 428 79 31

E: tic@celje.si