Gozdna in geološka učna pot Pekel

Učna pot je speljana skozi mešane gozdove in mimo travnikov, ki poraščajo kraški svet okoli jame Pekel. Pot je krožna, saj se začne in konča pred vhodom v jamo Pekel. Dolžina poti znaša 2,3 km, višinska razlika je 131 m, z zložno hojo pa jo prehodimo in si jo ogledamo v 1,5 do 2 urah. Na poti je 13 vsebinskih točk, ki so opremljene z informacijskimi tablami.

Na učni poti so predstavljene številne vsebine, še posebna pozornost pa je namenjena odnosom v gozdu in naravi (pomen in vloge gozda, živali in ptice v gozdu, življenje dreves in drevesne vrste, obnova in nega gozdov, ujme v gozdu, lubadar …), ekologiji (umiranje gozdov, steljarjenje, gozdna tla, zaraščanje in krčitve gozdov) ter krasu in kraškim pojavom (vrtače, požiralniki, žlebiči …), saj učna pot leži na območju krajinskega parka Ponikovski kras. Ob sprehodu po poti lahko skupaj z gozdarjem odkrijemo kakšno izmed številnih skrivnosti, ki jih v gozdu nikoli ne zmanjka.
 

Med posebne zanimivosti ob poti sodijo tudi apnenica, ostanki fosilov, kraško polje s požiralniki, lovska opazovalnica, ob pitnici izvirske vode »Ločanke« pa si lahko pogasimo žejo ter si oddahnemo v hladni senci hrastov in borov na počivališču na vrhu poti na Požerišču.
 

Učno pot upravlja in vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije skupaj s Celjskim gozdarskim društvom, vodnik »Skozi gozd in jamo Pekel« pa je na voljo v brunarici pred vhodom v jamo Pekel.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Krajevna enota Žalec
Savinjska cesta 59
3310 Žalec