Cerkev. sv. Petra, Šempeter

Cerkev sv Petra (od koder tudi izhaja ime Šempeter) je v jedru romanska. V pozni gotiki so ji prizidali prezbiterij in zvonik, v drugi polovici 18. stoletja so jo barokizirali in ji prizidali roženvensko kapelo. V njej je dragocen Marijin kip iz prve polovice 14. stoletja. Ko so leta 1826 v Novem kloštru podrli samostansko cerkev, je župnijska cerkev sv. Peter dobila velik oltar (iz leta 1750) in omenjeni Marijin kip.

Leta 1767 in leta 1880 sta bili prizidani dve kapeli na severu in jugu ter prezbiterij. Tako prenovljeno cerkev je posvetil škof Anton Martin Slomšek leta 1860, o čemer priča marmornata plošča v cerkvi.

Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini
Ob rimski nekropoli 2
3311 Šempeter
KONTAKT
T:
+386 (0)3 700 20 56
F:
+386 (0)3 700 20 75
E:
I: